Spakur Invest hf.

Stefna

Hjá okkur snýst allt um djúpa greiningu á fyrirtækjum, vel skilgreinda fjárfestingastefnu sem við fylgjum og ríka áherslu á að lágmarka áhættu.

Markmiðið er stöðug langtímaávöxtun í gæðafyrirtækjum sem hafa borð fyrir báru ef umhverfi þeirra og markaðsaðstæður breytast. Við viljum eignir sem hafa sem mesta stjórn á virðiskeðju sinni, búa við viðráðanlegar skuldir, sterkt sjóðstreymi og greiða reglulega út arð til hluthafa sinna.

Rannsóknir og áreiðanleikakannanir eru lykilatriði – við köfum djúpt í fjármál, stjórnun og markaðsþróun.

Við endurmetum eignir sjóðsins reglulega og bregðumst hratt við breytingum á markaði. Það er þó rík áhersla hjá okkur að velja eignir sjóðsins vel í upphafi og eiga þær til langs tíma. Við viljum lágmarka viðskipti sjóðsins og með því lágmarka kostnað.

 

Við erum í langhlaupi sem krefst úthalds, þrautseigju og trausts. Það tekst með sterku og nánu sambandi við stjórnendur eigna sjóðsins og hluthafa sjóðsins. Við miðlum öllum upplýsingum til hlutahafa sjóðsins hvort sem niðurstöður þeirra eru jákvæðar eða neikvæðar.

Við fylgjum lögum og reglum og fylgjumst með breytingum á reglugerðum á sama tíma og við leitumst við að bæta stöðugt ferla sjóðsins.

Ef þú ert þolinmóður fjárfestir og langar til að fá innsýn inn í rekstur fjárfestingasjóðs, ert tilbúinn í samtalið þá er Spakur Invest staður fyrir þig og þitt fjármagn. Við höfum eitt markmið og það er að ávaxta ríkulega fjármagn sjóðsins.